ફીચર્ડ
ઉત્પાદનો

Weili વિશાળ કવરેજ સાથે OE/OEM ગુણવત્તા સેન્સર ઓફર કરે છે.
ABS સેન્સર: 1900+ સંદર્ભો
ક્રેન્ક અને કેમશાફ્ટ સેન્સર: 620+ સંદર્ભો
EGT સેન્સર: 350+ સંદર્ભો
DPF સેન્સર: 40+ સંદર્ભો
NOx સેન્સર: 100+ સંદર્ભો

વધુ જાણો
વિશે
વેઈલી

વેઈલી ઓટોમોબાઈલ માટે ઓટો સેન્સર ડિઝાઇન કરે છે અને તેનું ઉત્પાદન કરે છે, તેણે IATF 16949: 2016, ISO 14001 અને OHSAS 18001 માટે ગુણવત્તા વ્યવસ્થાપન સિસ્ટમની સ્થાપના કરી છે અને તેને લાગુ કરી છે.